Tui-Na & Akupressur

Akupressur bygger på tanken att kroppen består av livsenergi (Qi), som rör sig. När energin rör sig harmoniskt så håller vi oss friska. När energin råkar i obalans så mår vi dåligt och kan bli sjuka. Kroppens energifält är påverkbara i speciella aku-punkter som följer olika meridianer i kroppen. Genom att trycka på olika kombinationer av punkter kan man påverka energin. Både fysiska, känslomässiga och mentala processer kan påverkas.