Victoria Grepo Akademin AB säljer original produkter:

 • Yellow Rose professionella produkter
 • BDR Medical för dig med hög krav
 • Dm.Cell koreanska produkter
 • Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

  Pris

  I priserna ingår moms med 25 % Eventuell fraktkostnad tillkommer. Endast förskottsbetalningar godkännes.


   

  Leveranstid

  Produkten skickas oftast dagen efter beställning (undantag gäller beställning som sker lördag-söndag. Dessa skickas följande måndag). Normalt levereras av varor inom 2 - 7 dagar (ej lördag, söndag samt andra helgdagar).
  Leverans sker med Postnord eller DHL.
  Vi tar inget ansvar för Postnords/DHL:s leveranstider.

  Betalning

  Kortbetalning eller faktura/delbetalning med Payson.
  “Vi använder Payson som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Payson när kassan laddas, för att Payson ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Paysons egen dataskyddsinformation.”

  Återbetalningar

  En eventuell återbetalning görs till ditt bankkonto, personkonto eller bank-/plusgirokonto. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.
  Ångerrätt i 14 dagar. Enligt Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter det att denne har tagit emot varan och utan speciell anledning.
  Om en näringsidkare handlar från webshopen gäller Köplagen (1990:932) som inte innefattar ångerrätt enligt ovan. Om en näringsidkare vill reklamera en vara står köparen för returfrakten. Efter att säljare godkänt reklamationen krediteras köparen för varan men inte för returfrakten.
  Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs. oanvänd och ej öppnad, förstörd eller skadad.
  Du som kund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätten.
  Vid retur måste kvitto eller kopia på denna medfölja. Kontakt med oss måste ha skett innan retur.
  Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen skett felaktig dvs kvitto saknas eller kontakt ej tagen avstå från återbetalning av varans värde. Vi kommer ej lösa ut paket mot postförskott. Frakt på ursprungsordern krediteras ej.
  OBS!! För ej utlösta paket debiterar vi dig 200 kr för uppkomna omkostnader. Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar från det att ditt paket ankommit till postombudet.

  Leveransförsening

  Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post eller sms. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

  PRIVACY & POLICY

  VG Akademins Integritetspolicy

  Vi på VG Akademin (VG Akademin) värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på VG Akademin samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

  Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

  Vem är personuppgifts ansvarig?

  VG Akademin är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:
  VG Akademin
  Götgatan 81
  116 62 Stockholm072 721 5333
  info@victoriasakademin.com

  Hur samlar vi in personuppgifter?

  Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t.ex. att du skickar in en förfrågan om att få offerter från tjänsteföretag, vid anmälan till våra nyhetsbrev eller när man ansluter ett företag för att bevaka marknadsplatsen på relevanta uppdrag. Ofta finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt, men ibland har vi upptäckt dig i vår omvärldsbevakning.

  Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

  VG Akademin samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster våra användare och företag vill få utförda på marknadsplatsen kosmetiskpigmentering.se. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

  Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med som att få offerter från tjänsteföretag eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

  Syfte och typ av uppgifter och Laglig grund för behandling
  Utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsutskick. Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att mottaga kommunikation och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster.

  Hantering av kundregister för anslutna företag. Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera anslutningsavtal.
  Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord.

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot det företag eller organisation som du företräder.
  VG Akademins skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen. Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, uppgifter kring betalning av medlemsavgift. Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Offertas rättsliga skyldighet inte fullgöras.
  Ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet samt för att förbättra våra tjänster och för affärs-utveckling för att utveckla nya produkter och funktioner. Typ av uppgifter: Namn, kön, profilinställningar, köphistorik och betalningsinformation, tekniska data rörande enheter som använts, köp- och användardata (t.ex. klick och besökshistorik). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra Offertas tjänster och system.

  Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden. Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kund-serviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt Användaravtalet.

  Behandling av dina personuppgifter vid ansökan om anställning eller praktik hos oss. Typ av uppgifter: Identitetsuppgifter t.ex. namn, kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress. Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsärende.

  Reklamation

  Vi tillämpar konsumentköplagens reklamationsrätt om du handlar som privatperson, handlar du som näringsidkare tillämpar vi köplagens reklamationsrätt.
  OBS! Ni måste behålla kvittot för att utnyttja reklamationsrätten. Skulle varan vara skadad eller felexpedierad (obruten förpackning) när den anländer så åtar vi oss att åtgärda felet.
  OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan.
  Synligt fel: Anmäls direkt till oss vid mottagandet av varan.
  Dolt fel: Anmäls till oss inom 7 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut. Vid giltigt returärende betalar vi returfrakten.
  Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.
  För felaktigt returnerad vara utgår ingen ersättning för varken vara eller returkostnader, ej heller får kunden tillbaka varan utan att erlägga ny fraktkostnad.
  Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer.
  Sekretess och säkerhet personuppgifter
  När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
  Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
  Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.

  Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

  Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

  Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

  Var behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.