Reklamation
Vi tillämpar konsumentköplagens reklamationsrätt om du handlar som privatperson, handlar du som näringsidkare tillämpar vi köplagens reklamationsrätt.
OBS! Ni måste behålla kvittot för att utnyttja reklamationsrätten. Skulle varan vara skadad eller felexpedierad (obruten förpackning) när den anländer så åtar vi oss att åtgärda felet.
OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan.
Synligt fel: Anmäls direkt till oss vid mottagandet av varan.
Dolt fel: Anmäls till oss inom 7 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut. Vid giltigt returärende betalar vi returfrakten.
Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.
För felaktigt returnerad vara utgår ingen ersättning för varken vara eller returkostnader, ej heller får kunden tillbaka varan utan att erlägga ny fraktkostnad.
Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer.
Sekretess och säkerhet personuppgifter
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.