LPG massage

Lpg massage inte bara formar kroppen den också förbättrar hälsa.

Vill berätta om att en av kunder (som är löpare) som har haft högt blodtryck sedan tonåren och är idag 50år, har för första gången fått besked från läckare att blodtrycket har sjunkit och har fått trappa ner i medicinen, efter att ha fått lpg sedan november förra året ca 2ggr i månaden.